رایحه

بوی سیگار

مانده از ساعتی قبل

بوی اودکلن، مخلوط با الیاف لباس

بوی تن، بوی بدن

در عصر یک روز

عجیب دلتنگم....

پی نوشت: حیفه این روزا که اینجوری تنها می گذره

/ 1 نظر / 5 بازدید
سرونازشیراز

ابرچشمم به هوای رخ تو بارانیست مثل دریای دلت دیده من طوفانیست یک نظر کردی ودل گشت اسیرت اینک پشت مژگان دو چشمت دل من زندانیست..../[ماچ]