به نام آٍینده!

به نام آینده زنده ام.
و به امید آینده.
به خاطر آینده.
به امید روزی در آینده.
به امید روزی با هم.
من، تو، و دنیایی که آرزومندش هستم.
با تمام خواستنی هاش. داشته هاش. کارهایی که می تونم انجام بدم.
چیزهایی که می تونم یاد بگیرم. تحقیقاتی که زمینه ی انجامش برام فراهمه.
و میزانی که می تونم مهر بورزم.
می تونم مهر بورزم و خوشحال باشم از داشتن تو!
و شکر کنم داشتنت رو!
* الان هم برای داشتنت شاکرم!
** الان هم بهت مهر می ورزم!
*** می شه همیشه دوستت داشت! این آسون ترین کار دنیاست!

/ 1 نظر / 3 بازدید
م

خوش به حال کسی که تو این قدر دوستش داری! باید خیلی خوشبخت باشه!