من صورتیه رو می خوام!

همیشه همینطور بود! از هر چی دو تا! یکی برای من بود، یکی برای تو.

یکی سبز. یکی قرمز. یا یکی آبی. یکی نارنجی. خب حالا کدوم مال من ؟ کدوم مال تو؟ سبزه مال من! نارنجی مال تو!

آبی مال من! قرمز مال تو!

همیشه همینطوری!

................................................

خیلی سال گذشته! خیلی!

................................................

مامان با دو تا مسواک اومده. سبز و قرمز. می گه کدوم رو می خوای؟

سبز مال من!

*تو کجایی؟

/ 3 نظر / 3 بازدید
سلمان

سلام وقتی دفتر خاطراتم رو مرور می کنم فکر می کنم که انگار این من نبوده ام که زندگی کرده ام ، تو چطور ؟ یاحق

محيا

کاش قرمزه به دستش برسه!

محيا

يه سر بهم بزن. ببين بعد ۱۱ ماه ستاره بارونم کرده!