پنجره

وقت هایی که نشسته ای

همش دو نقطه دی، دو نقطه پی، دو نقطه دو تا پرانتز رو به بالا، دو نقطه کوفت می زنی با انگشتانت، بر روی کیبورد

وقت هایی که می دانی

مرز است بین دنیای حقیقی و مجازی

و گلوله - گلوله های اشک می چکد از چشم هایت

وقت هایی هست که از این مرز، متنفری...

/ 2 نظر / 3 بازدید
گلچهره

اما وقتهایی هم هست که به روح این مرز درود میفرستی چون وقتی داری دونقطه دوتاپرانتز رو به بالا برای اونور خط میفرستی اینور خودت دونقطه دوتا پرانتز روبه پایینی و اون نمیبینه و چه بهتر که نبینه

محمد

دو نقطه خالی هم یعنی شما درست می گی ....