بهم میگه همین خونه رو نگه دار. هم جاش خوبه هم دوستش داری و هم امنی. من برات نوسازیش می کنم. به خرج خودم. کف خونه رو عوض می کنم و دیوارها رو رنگ می کنم و کلیدها و درها و همه چیز. حساب می کنیم که خونه ی جدید تا ده میلیون تومن خرجش میشه. پول زیادیه برای من. همیشه پول مطرح بوده. میگه یه هدیه از طرف من. یه کادو.

نگاهش می کنم و انگار هیچ کلمه ای برای تشکر کافی نیست.

/ 0 نظر / 44 بازدید