مخصوص با پنیر اضافه

دلم برات تنگ شده علی

پ.ن: لعنتی! خیلی!

پ.ن.٢: یاد خرداد پارسال افتادم که بهت گفتم لعنتی! گفتم خیلی احمقی. انقدر که حرصم رو درآورده بودی. و گریه کردی تو. لعنتی! چقدر دلم برات تنگ شده!

پ.ن.٣: دلم برات تنگ شده، علی!

/ 1 نظر / 3 بازدید
محمد

منم می گم.......لعنتی!!!!