چو فردا بر آید بلند آفتاب

اسمم را مثل بقیه صدا نمی کنی انگار.

می دانی؟

انحنا پیدا می کند اسمم.

شکیل می شود. کشیده می شود. ناز پیدا می کند. نرم می شود. بوی عطر می گیرد اصلا.

اسمم را مثل بقیه صدا نمی کنی انگار

انگار حروف را تک تک می کنی و می گویی و با هم.

مجموع و تنها.

حروف هم حتی شخصیت پیدا می کنند...

گره "ه" باز می شود

نرم می شود قوس "د"

کش می آید حنی دوباره "ه"

و من تو می شوم در نام!

اسمم را صدا می زنی

متفاوت تر از بقیه

دوست دارم ناز صدایت را

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم وقتی صدایم می کنی!

/ 1 نظر / 7 بازدید
محیا

هیچ می دانستی دوستت که دارم زیباتری؟