8

کاپشنم مملو از بو شده!

بوی سال های قبل،  که کهنه شده

بوی عطر خودم هم به کنار

تلفیقی از بوی خوش سیگارم

و بوی دست تو

که حلقه شده در برش گرفته

بوی عطر تو!

.

.

.

/ 0 نظر / 4 بازدید