برای من باش!

عزیزم، ما الان فقط داریم طاقت می یاریم. طاقت می یاریم که همه چیز رو به باد فنا ندیم. اما گل من! من می دونم مشکل از کجاست

می دونم چرا همه چیز خراب شده. اما کاری از دستم بر نمیاد. من نمی تونم بعد از این که آسمون رو داشتم به عکسش قناعت کنم. نمی تونم بعد از این که پرواز کردم تو قفس زندگی کنم. نمی تونم بعد از این همه وقت، قبول کنم که بخشی از تو مال من نباشه.

 نمی تونم قبول کنم که  تو رو با کسی یا چیزی تقسیم کنم. من تو رو کامل برای خودم می خوام!

عزیز  من! من تو رو فقط برای خودم می خوام.

/ 0 نظر / 4 بازدید