قسم به روز...

می شود انقدر سبک شد که پرواز کرد؟

می شود!

می شود!

می شود!

باز باور اینکه اسمان چیزی همین نزدیکی است، روزها را پرکرده. همین است دیگر! مگر نه؟ سرشاری زیبای آسمان آبی ای که می طلبد تو را برای پرواز!!!!!!

دو دست یا دو بال؟

شاید یکی باشد با معنای آزادی!

پ.ن:

خوبم این روزها! باور کن نمی دانم تاثیر کدام فرشته ایست که انقدر سرشار از خنده ام. خنده ای که می شکندت از میان که زانو بزنی و از لذتت، حتی زمین را هم آکنده کنی! خوبم این روزها. آی! کار کدامتان است؟ بگویید! تنها می خواهم تشکر کنم از معجزه ی وجودش!

پ.ن. ٢:

ز.... مثل لبخند!!!!!

/ 4 نظر / 5 بازدید
فرشادمهر

حرفهای ما هنوز ناتمام... تا نگاه می کنی: وقت رفتن است بازهم همان حکایت همیشگی ! پیش از آنکه با خبر شوی لحظه ی عظیمت تو ناگزیر می شود آی... ناگهان چقدر زود دیر می شود! قیصر امین پور

snowgirl

من میدونم کار کی بود... خودت هم میدونی... یکم فکر کن ببین کی بود که وقتی حرفش رو میزدی چشمات پر از ستاره بود... [چشمک] [ماچ]

snowgirl

عاشق ستاره های چشماتم ...