بیمار خنده های توام

درخت

با بهار شکوفه می زند

که پاییز

به بار می نشیند

بذر پاشیده شده در آتش مرداد!

جوانه زدن، ناز شستت!

تشنه ی طعم ناب میوه ات

چاک خورده لبانیم....

/ 1 نظر / 3 بازدید
خاک قند

مثل نعلبکی لب پریدۀ قهوه خونه، مست لبای لوطی های روزگار [چشمک] بپا که عطر بهار نارنج مست می کنه، ولی وای اگه دست نارنج به قاچ لب برسه... نه هیچی نمی شه، گفتم که، عطر بهار نارنج "مست" می کنه.