پشتیبانی

انقدر این روزها بالا و پایین شده است، نمی فهمم دیگر این نور از خانه ی همسایه است یا چراغانی برای درون دیوارهای خودم است...

/ 3 نظر / 3 بازدید
محیا

من بگم، من بگم.... این نور از چشمای شفق و محمد ه که داره میریزه توی چشمای تو و بعدم از چشات میریزه رو سر و روی ما ! [نیشخند]

محمد

مهیا راست می گه هدیه!!!!؟؟!

محیا

محیا با ح نوشته میشه محمد!