آسیبی نمی رسانم به تو، این سوگند من است

مینوتور شده ام

وسط هزارتویی که برایم ساخته ای

هی می چرخم

هی می چرخم

هی می چرخم

فقط حواسم هست که خونی نریزم

حواسم هست که همه سالم بمانند

حواسم هست قیمت گشنگی کشیدنم زنده ماندن دیگران است....

پ.ن: الان امیرانه بود یک عالم می شود بخندد به مزاح که سه جلسه کلاس نرفته بیشتر و این حرف ها را می زند هی!!!!!

/ 1 نظر / 5 بازدید
محیا

تازه امیرانه نمیداند کلی هم برای من میگویی از این ها و هر حرف و اتفاقم را با اینها تعریف میکنی و توضیح میدهی[چشمک][نیشخند] البته من که خوشم می آید!