به رنگ نارنجی!

چی فکر کردی؟

هنوز هم پی. ام دادن به تو، یک کار عجیب محسوب می شود که حتی شاید بشود در دفتر خاطرات ثبتش کرد!

پ.ن:

بعد به خودت می آیی، از لبه ی لیوان آب رو برویت، به یاد می آوری همین امروز یک رژلب جدید خریدی. از همان هایی که جان می دهد ۴ ۵ بار بکشی روی لب هایت که جان بگیرند حسابی، و بعد یک بوسه بزنی. یک بوسه ی حسابی. یکی از آنهایی که طرح بخشی از تو را طرح می کند روی نرمولانه ترین پوست دنیایت.

به خودت بیایی، ببینی سه رنگ سایه زدی پشت پلکت کنار هم و یک رنگ دیگر زیر ابرویت، به خودت بیایی ببینی مداد کشیدی به چشمانت،‌ و خط آبی زیر چشم را از همیشه پر رنگ تر کشیدی که برای خیابان های تهران - این اطراف - مناسب نباشد اصلا، و تو وقتی برگشتی، همه ی این کارها را کردی.

به خودت بیایی، ببینی موهایت را صاف کردی و شانه، جمع کردی بالای سرت، بخشیش دورت ریخته باشد و خوب ریخته باشد!

به خودت بیایی و بفهمی که همین باشد شاید دلیل همین ۴ ۵ جمله ی کم، همین حسرت اینکه اینبار هم هدر می رود این رژلب. هدر می رود بیهوده...

پ.ن. تر:

مثل ٣ تا رژلب اخیرم! ناراحت

پ.ن. تر تر تر:

من عاشق پی نوشتم یعنی. عاشق اشم! حتی اگه به خودم بیام ببینم برای ٢ خط متن یه صفحه پی نوشت دادم!!!!!

/ 1 نظر / 6 بازدید