به یاد بیاور!

منو حالا نوازش کن

         که این فرصت نره از دست

شاید این آخرین باره

          که این احساس زیبا هست

                       منو حالا نوازش کن

 

همین حالا که تب کردم

                   اگه لمسم کنی شاید

به دنیای تو برگردم

هنوزم می شه عاشق بود

تو باشی کار سختی نیست

بدون مرز با من باش

اگر چه دیگه وقتی نیست

نبینم این دم آخر

تو چشمات غصه می شینه

همه اشکاتو می بوسم

می دونم قسمتم اینه

تو از چشمای من خوبی

         که از این زندگی خسته است

                     کنارت انقدر آرومم

                            که از مرگ هم نمی ترسم

تنم سرده ولی انگار

تو دستای تو آتیشه

خودت پلکامو می بندی

و این قصه، تموم می شه

هنوزم می شه عاشق بود

تو باشی کار سختی نیست

بدون مرز با من باش

اگر چه دیگه وقتی نیست

نبینم این دم آخر

تو چشمات غصه می شینه

همه اشکاتو می بوسم

می دونم قسمتم اینه....

/ 2 نظر / 6 بازدید
نانی آزاد

خبر به دورترين نقطة جهان برسد+++++++ نخواست او به من خسته ـ بي‌گمان ـ برسد+++++ شكنجه بيشتر از اين؟ كه پيش چشم خودت++++ كسي كه سهم تو باشد به ديگران برسد+++++ چه مي‌كني؟ اگر او را كه خواستي يك عمر+++++ به راحتي كسي از راه ناگهان برسد، ...++++ رها كني برود از دلت جدا باشد++++ به آنكه دوست ترش داشته به آن برسد++++ رها كني بروند و دو تا پرنده شوند++++ خبر به دورترين نقطة جهان برسد++++ گلايه‌اي نكني بغض خويش را بخوري ++++ كه هق! هق! تو مبادا به گوششان برسد++++ خدا كند كه ... نه! نفرين نمي‌كنم ... نكند++++ به او (كه عاشق او بوده‌ام) زيان برسد++++ خدا كند فقط اين عشق از سرم برود++++ خدا كند كه فقط زود آن زمان برسد