تو احمق ترین موجود دنیایی

چون فکر می کنی باید با تنفر از هم جدا بشیم

باشه

این انتخاب خودته

من فراموشت می کنم

و جدی می گم

می دونم سخته

می دونم درد داره

اما می ارزه

من ارزشمند تر از اونی هستم که تو فکر می کنی.

/ 1 نظر / 3 بازدید
محیا

چــــــــی میگــــی؟؟؟ نــــه!! چی شده؟ هدیه؟ خوبی؟ dont give up ّنــــه