به تقویم نگاه می کنم

بیست و سه سالمان شده

هنوز یاد نگرفتم چطور این من باشم که بار  اول می گویم چقدر دوستت دارم...

فقط تکرار می کنم که دلتنگتم

/ 2 نظر / 3 بازدید
تاریکیهایم

پس دلتنگم در دیکشنری شما معنیش میشه دوستت دارم . خوب اون نفر خوشبت رو معرفی کن تا دیکشنری رو تقدیمش کنیم .