2

خسته ام!

خسته تر از آنی که در باور داشتم بگنجد!

نه فرهاد تیشه بدست بیستون بودم.

و نه مجنون بیابانگرد!

سختی خاصی هم - جز خرید روز به روز کارت شارژ ایرانسل!-

بیش از روز های همیشگی ام نداشتم

حتی همیشگی هایم هم خسته آور شده اند!

شاید

از دروازه ی عاشقی نیمه کاره برگشتن

از پیمودن راهش

سخت تر باشد!

/ 0 نظر / 4 بازدید