من هیچی نمی خوام لعنتی!

هیچی!

من هیچی نمی خوام!

فقط هوس پرواز دارم. همین!

می فهمی کثافت؟

* یکی لطف کنه یه چیزی بده من بشکونم *

/ 0 نظر / 4 بازدید