برای عشق به فیزیک

بعد از دیپلم ریاضی گرفتن، کنکور ریاضی دادن، پاس کردن ریاضی یک، ریاضی دو، معادلات، دوباره کنکور ریاضی دادن، دوباره کنکور ریاضی دادن و دوباره پاس کردن ریاضی یک و دو و معادلات و دوباره درگیری با ریاضی فیزیک و کنارش هشت سال تدریس ریاضی و فیزیک و شیمی و هندسه و جبر و غیره، دوباره شروع کردم از اول به تک تک تمرین های کتاب های دبیرستان رو حل کردن.

نوشته بود برتری خفیف. یک جایی یک چیزی رو خوب یاد نگرفتم به گمونم. نیاز دارم بیشتر و بیشتر و بیشتر مسئله حل کنم. این روزها سخت ترین کار برام همین حل کردن مداوم مسئله است و میخوام که سخت کار کنم. سخت تر کار کنم. فقط دو سال زمان دارم و هنوز به اون لحظه که میگم «آهان! فهمیدم» نرسیدم.

/ 0 نظر / 40 بازدید