بگم ببخشید بر می گرده این فیلم از اول؟!

اونجایی که حافظ می گه:

حال دل با تو گفتم هوس است

خبر دل شنفتنم هوس است

اونجا نه! دو خط پایین ترش که می گه:

شب قدری چنین عزیز و شریف

با تو تا صبح خفتنم هوس است

یا اونجایی که اخوان ثالث می گه:

سحر زلفش به دست آمد مرا شب گم شد از دستم

شب قدری نصیبم شد ولی قدرش ندانستم

اونجاست که یکی درونم می گه:

آخ....! آره!

/ 0 نظر / 3 بازدید