بررسی

بین احتمال وقوع یک حادثه

و امید به وقوع یک حادثه

و وقوع یک حادثه

تفاوته عزیز جان! تفاوته!

/ 4 نظر / 3 بازدید
شفق

عزیزم ساعت از 2 گذشته و به قول یکی ، بعد از ساعت 2 نصفه شب هیچ چیزی خوبی اتفاق نمی یفته !!! البته هنوز از کلامت ، هوش می باره اما ....

شفق

اما شاید برای تو 2 صبحه!!! یا شاید از وقت خواب ظهرت گذشته !! :)

محیا

خوب حالا ما امید به وقوع داریم ؟

محیا

من چه تاثیراتی دارم گاهی و بی خبرم! [نیشخند][عینک][پلک]