تنها دو بار زندگی می کنیم

نزدیک شش صبحه. تا الان داشتم فیلم می دیدم

و تشکر می کردم با هر دقیقه ی فیلم از اینکه انقدر کمک کردی به پیشرفتم. از اینکه این همه بهتر می فهمم چیزی رو که قبلا اصلا نمی فهمیدم...

نزدیک شش ماهه. سیر جدید سعودم. سیری که سرشار از آرامش بوده. سیری که سرشار از خوبی بوده. سرشار از پیشرفت بوده. و من چقدر شادم بابت این. بابت تو. بابت بهبود. چقدر شاکرم و خوشبخت و ممنون!

چه آرزوی کوچکی شاید!

که هر روز برای بودنت، تشکر کنم!

برای طعم و دلیل تازه ی بودنم

/ 3 نظر / 6 بازدید
امید

سعود نه ! صعود

طلایه

منم اول می خواستم بگم سعود نه،صعود!اما دیدم می تونسته عمدی باشه!سعود یه جورایی همون سعد و سعید و نیکو و اینارو تداعی می کنه!(سعد مقابل نحس!)

طلایه

وا!هدیه؟!من که این همه دلیل خفن ادبی آوردم که می تونسته عمدی باشه اون سعود! اونوقت تو حق رو میدی به اون آقاهه؟!