شمشیری در دست! پاپ زن تنهاست

ملکه ی شمشیر!

به یاد داشته باش که در انتها، تو یک ملکه ای! حتی اگر شمشیر در دست داشته باشی!

پی نوشت: با موهای بلند شده ی رنگ شده ی حنایی. با تاب و دامن کوتاه صورتی! با قلب تنها! به تنهایی ملکه ی شمشیر!

/ 0 نظر / 5 بازدید