دلم تنگ شده.

برای همه چیز.....

* می شه تنهام نذارید؛؟

/ 3 نظر / 5 بازدید
محيا

چه توی اين ليستی که ميخوای تنهات نذارن باشم ، چه نباشم در هر صورت کار خودمو ميکنم. بيشتر از يکساله که باهاتم. تا آخرشم ميمونم.

محيا

آدمك آخر دنياست بخند آدمك مرگ همين جاست بخند آن خدايي كه تو را تنها كرد بخدا مثل تو تنهاست ،بخند دستهايي كه تو را عاشق كرد شوخي كاغذي ماست ،بخند ...

معين

چشم. حتی سال کنکور.