باغ های کندلوس

عاشق اون لحظه ای ام که نشستی روی زمین

تکیه ات رو دادی به درخت

من میام

دستات رو به روم باز می کنی

.....

دستات رو می بندی...

عاشق تمام لحظه های زندگی ام،‌ که هنوز با هم زندگی نکردیم. تمام لحظاتی که در حافظه ی زمان،‌ نگران و منتظرمونن....

/ 2 نظر / 6 بازدید
محیا

و من عاشق توام وقتی که با فکر کردن بهش اینقدر قشنگ میشی [لبخند]

محیا

عاشق تمام لحظه های زندگی ام،‌ که هنوز با هم زندگی نکردیم. تمام لحظاتی که در حافظه ی زمان،‌ نگران و منتظرمونن.... ... منتظرمونن..... هدیه گاهی که ک--خل میشم فکر میکنم که یعنی لحظه هایی هستن که منتظرمون باشن؟؟ هستن؟؟!!؟! هستن!!! باید باشن وگرنه من این بار سنگینو به چه نیرویی بکشم دنبالم؟؟ هدیه خیلی نگران 10 ماه دیگم. تا آخر ژانویه! باز خر شدم! شبا خل میشم انگار! هدیه بخوا آروم، جای منم بخواب. من عوض تو مراقب اینجام. هر شب سر میزنم!!!!! هدیه میدونی روزام خوبه ها، مخسوسا تو سال جدید. اما شبا انگار نو نمیشن! مثل همن! عاشق تمام لحظه های زندگی ام،‌ که هنوز با هم زندگی نکردیم. تمام لحظاتی که در حافظه ی زمان،‌ نگران و منتظرمونن.... منتظرمونن!!!!