یه روزهایی که از ورامین بر میگردم بغض دارم که چرا اونقدر بغلم جا نداره که سفت بغلشون کنم. که طوری در بر بگیرمشون که اینقدر وجود نازک و نوجوانشون در معرض درد نباشه. 

/ 1 نظر / 32 بازدید
ميفروش

سلام كياااااا رو !!؟