اکنون

همیشه همین بوده. رستاخیز چهارم شهریور. و من به این رستاخیز ایمان دارم.
از ابتدای شهریور شروع می شه. در هم میپیچدم. فرو میریزدم. داغونم می کنه. در سه شهریور به اوج می رسه و چهارم روز نابودیه. و بعد از اون باید منتظر رستاخیز بود. رستاخیز اول دوازدهم شهریور بود. اما امسال رستاخیز موعود چهارم رسید. و یا شاید هم نه. شاید هنوز در راه باشه. اما مهم الانه. در اکنونم خوبم!
/ 0 نظر / 7 بازدید