صرف فعل

دلم برایت تنگ....

شده بود؟ شده است؟ می شود؟؟!؟!؟!

/ 2 نظر / 7 بازدید
محیا

خواهد شد...

محیا

تو اتفاق ِ سيبي بودي که افتاد ؛ و من جاذبه اي ديگر را کشف کردم..!